Oстаннім часом по частішали випадки незаконного вве зення фізичними особами об'єктів державного ветери нарно-санітарного контролю в Україну з території Рес публіки Білорусь і, навпаки, за інформацією білоруської ветеринарної служби, виве зення з території України підконтрольних держветнаг- ляду вантажів. Тому за ініціативи Південно-Західної регіональної служби держав ного ветеринарно-санітарно го контролю та нагляду на державному кордоні й транс порті було організовано спільну нараду-семінар регіональних служб державного ветеринарного нагляду на кордоні та транспорті двох держав для врегулювання адекватності спільних дій та обміну досвідом.

регіональних служб державного ветеринарного нагляду на кордоні та транспорті двох держав для врегулювання адекватності спільних дій та обміну досвідом.

Отже, 14-15 квітня 2005 р. у м. Чернігові відбулась спільна нарада-семінар керівників структурних підрозділів Південно-Західної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні й транспорті (Ук­ раїна) і Білоруського управління державного ветеринарного нагляду на державному кордоні і транспорті (Республіка Білорусь) на тему «Організаційні і практичні питання виконання завдань з проведення державного ветеринарно-санітарного контролю дотримання ветеринарних вимог під час міжнародних перевезень вантажів, підконтрольних службі ветеринарної медицини».

Згідно з програмою 14
квітня учасники наради-

(Республіка Білорусь) та
Нові Яриловичі (Україна)

них інспекторів ветеринарної медицини. Начальники Гомельського прикордонно- контрольного ветеринарного пункту (ПКВП) С.С. Бабир і Ново-Яриловицького пункту державного ветеринарно- санітарного контролю та нагляду на державному кордоні й транспорті (ПДВСКН) І.М. Масаликін розповіли про переваги роботи в системі «єдиного офісу» в пункті перетину державного кордону, а також про порядок пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через державний кордон Республіки Білорусь і України.

На нараді виступили головний спеціаліст відділу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні й транспорті Державного департаменту ветеринарної медицини України О.Г. Красуля і головний лікар державного підприємства «Білоруське управління державного ветери­ нарного нагляду на державному кордоні та транспорті» В.П. Савін, які акцентували увагу учасників на таких питаннях, як підвищення відповідальності за наслідки роботи служб ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні й транспорті, захист території держав від заносу з територій інших держав збудників особливо небезпечних хвороб, спільних для тварин і людей, забезпечення харчової безпеки населення та недопущення отримання споживачами не-

семінару безпосередньо на пунктах пропуску Нова Гута

ознайомились з обладнанням робочих місць держав-

«ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ» 6/2005

якісних продуктів і сировини тваринного походження.

У подальшому начальник Південно-Західної
регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні й транспорті М.Г. Титаренко, начальник Гомельського ПКВП та начальник Мозирського ПКВП О.М. Ковдерко

сповістили про оснащення, стан і проблеми служб ветсанконтролю на державному кордоні та транспорті, накреслили шляхи підвищення ефективності контролю структурними підрозділами служб за експортними, імпортними і транзитними переміщеннями вантажів.

Відбулось жваве, відкрите обговорення законодавчої й

нормативно-правової бази обох сторін, що регламентують проведення державного ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні та транспорті, а також ролі й перспектив розвитку комп'ютеризації робочих місць державних інспекторів структурних підрозділів служб.

У підсумку керівники служб відмітили велику користь від проведеної наради-

семінару для подальшого розвитку міжнародного співробітництва з метою забезпечення епізоотичного благополуччя та високого рівня державного ветери­ нарно-санітарного контро­ лю, дотримання ветеринар­ них вимог під час міжнародних перевезень вантажів, підконтрольних службі ветеринарної медицини.

Редакція «ЕМУ»

«ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ» 6/2005